OLDALTÉRKÉP
 
 

Bíbor és arany - időszaki kiállítás


KOSSUTH LAJOS PAPÍRPÉNZEKEN, KITÜNTETÉSEKEN, JELVÉNYEKEN, ÉRMEKEN, ÉRMÉKEN

 

A pénzek, kitüntetések, jelvények, érmek, plakettek történetével foglalkozó numizmatika egyik érdekes fejezete ugyancsak Kossuth Lajoshoz kötődik. A magyar történelem első pénzügyminisztereként az aláírása olvasható első magyar papírpénzen, azaz az 1848-ban kibocsátott 1, 2, 5, 10, 100 címletű forinton. A "Kossuth-bankó" nemcsak fizetőeszköz, hanem a kormány és a rendszer iránti bizalom látható jele volt: feltétel nélkül elfogadták a kereskedők és a szolgáltatók. A szabadságharc bukása után betiltott és pusztulásra ítélt pénzjegyek rejtekhelyeken (befalazva, a padlás gerendái közé eldugva, a Bibliába beragasztva) túlélték a viharos évtizedeket. Olyan eset is előfordult, hogy Amerikába Erdélyből kivándorló ember a családi örökségből származó Kossuth-bankót elvitte magával, majd az ő örököse elküldte azt a Kossuth Múzeumba.

 

Kossuth 1852-es amerikai körútjának sajátos dokumentumai az 1, 5, 10, 50 dolláros címletekben gyártott "Kossuth-dollár". Nem pénz, hanem kölcsönjegy volt: a Kossuth eladói útját szervező Hungarian Fund nyugtázta ezekkel a Kossuth-emigráció költségeire adományozott összegeket. A kölcsönjegyen Kossuth egész alakos portréja, sőt sajátkezű aláírása is rajta volt. Az adatok szerint mintegy 500 ezer dollár sikerült Kossuthnak összegyűjtenie. Munkatársaival különös gondot fordítottak a pontos elszámolásra.

 

A legkülönösebb papírpénzt az egyik londoni nyomdában készíttette el Kossuth 1861-ben. "Ez a pénzjegy minden magyar álladalmi és köz-pénztárban egy (két, öt) ezüst forint gyanánt, három huszast egy forintra számítva, elfogadtatik, s teljes névszerinti értéke a közállomány által biztosíttatik. A nemzet nevében Kossuth Lajos" - olvasható a magyar nyelvű pénzjegyeken. Mielőtt azonban a pénz hazakerült volna, az osztrák kémek tudomást szereztek róla és követelték a megsemmisítést. A brit törvények alapján csak per útján szerezhettek érvényt Ausztria jogainak, azaz Ferenc József beperelte Kossuth Lajost. Az ún. nevezett kancelláriai bíróságon folyó eljárás ugyan nagy feltűnést keltett és szimpátiát hozott a magyarok számára, de a kimenetele nem lehetett kétséges: a már elkészült 17 tonna papírpénzt a még üres 3 tonna papírral együtt meg kellett semmisíteni. A költségeket az osztrák nemzeti bank magára vállalta. Ez az ügy is hozzájárult ahhoz, hogy Kossuth Lajos elköltözött Angliából.

 

A második világháború utáni szuperinfláció miatt Magyarországon szinte naponta változott a hivatalos pénz, a pengő külleme. Ezekre, a rövid ideig érvényes pénzekre Kossuth Lajos portréja többször is felkerült.

Az 1946-ban kiadott új forintra ugyan csak 1948-ban nyomtatták rá Kossuth Lajos képét, de ez a papír 100-as 1998-ig érvényben maradt. Tiszteletreméltó darab volt, mert tekintélyes összeget jelenített meg az emberek számára.

"Semmi sem lehetetlen annak, aki akar": ez a mondat az egyik, szintén Amerikában 1852-ben gyártott emlékérem körirata volt. A jelmondat szerzőjével a marseilles-i kikötőben találkozott Kossuth: egy francia varga ugyanis azért vetette magát a tenger vizébe, mert csak így üdvözölhette Kossuth Lajos. Az érmeken a mondat kétféle angol változatban olvasható.  "Nothing in impossibile to him that wills" - így hangzik az egyik. "There is no difficulty to him that willeth" - ez pedig a másik változat.

A jelvények (kitűzők) rendezvényekre, találkozásokra vagy társaságok használatára készületek. A ceglédi 100-as küldöttség utazása 1877-ben, a 850 tagú magyar küldöttség látogatása, Kossuth Lajos gyászszertartása 1894-ben, a New York-i Kossuth-szobor 1928-as felavatása tartoznak a legrégebbiek közé. A ceglédi Kossuth Napok rendezvény, a Kossuth nevét viselő iskolák, intézmények jelvényei tartoznak az újabb körbe.

 

Története során több formában jelent meg a magyar kultúra ápolásáért járó legmagasabb rangú kitüntetésünk, az 1948-ban alapított Kossuth-díj. Legutóbbi látványos megújítása 1990-ben volt. Az itt látható Kossuth-díj bronzjelvényét egy ceglédi születésű tanyasi tanító, Jónás Lajos kapta 1954-ben.

 

Kossuth-érem Amerikából

A Kossuth Lajost és kíséretét szállító Humboldt gőzhajó1851. december 4-én kötött ki Staten Islandon. A december 6-i hivatalos fogadtatás sikere minden várakozást felül múlt: a korabeli hírlapok szerint 200 ezer (!) ember várta és hallgatta (volna) a Broadway-én bevonuló Kossuthot.

Bővebben

A magyarok amerikai tartózkodásának számos, máig maradandó emléke maradt. Az itt látható érem azonban nemcsak ezekre a diadalmas napokra, hanem Kossuth egyik korábbi "kalandjára" emlékeztet.

 

Kossuth az amerikai elnök meghívására hagyhatta el a számára kijelölt kényszer lakóhelyet, a török Kütahyát. Szabadulásának híre megelőzte: úton Southamptonba, ünneplő emberek várták mindenhol. Nem hivatalos, de lelkes fogadtatást rendeztek volna számára szeptember 29-én a marseillei-ek is, ám a hajó utasai nem kaptak engedélyt a partraszálláshoz.

 

Kossuth egyik kísérője, útjának krónikása, László Károly azonban nem minden napi részletet jegyzett fel erről: egy francia varga, Jean Baptist Jonquil a kikötőben veszteglő hajóhoz úszott, hogy mégis üdvözölhesse Kossuthot. Az akciótól meglepődött Kossuth kérdésére (természetesen franciául) ezt válaszolta: AZ AKARATNAK SEMMI SEM LEHETETLEN.

 

Ennek a mondatnak az angol fordítását vésette Kossuth erre, az Amerikában kiadott, ezüst és sárgarézből is gyártott éremre. Apró, de megszívelendő tanulság mindenki számára a múltból...

 

Erről az éremről is részletesen olvashat ebben a kiadványban:

Héri Vera - Dinnyés István: Kossuth Lajos az érmészetben 1848-1902. Cegléd, Kossuth Múzeum, 1994. (Ceglédi Füzetek 29.)


 

Kossuth-bankó Amerikából

A történelem első magyar papírpénzeinek kiadásáról szóló rendeletet 1848. augusztus 5-én írta alá Kossuth Lajos pénzügyminiszter. A kétforintosok augusztus 12-én, az egyforintosok októberben kerültek forgalomba.

Bővebben

Az itt látható ötforintos bankóval szeptember 6-ától fizethettek az emberek.

 

Pénz az, amivel lehet vásárolni, amit bizalommal elfogadnak a vevők és az eladók - szokták mondani a pénzügyekhez értő szakemberek. Az új magyar pénz is ennek a bizalomnak köszönhette váratlan sikerét. Ráadásul nemcsak értékállóak, hanem kifejezetten szépek is voltak ezek a pénzjegyek. Tyroler József (1822-1854) volt a rajzolójuk, akinek még számos alkotását ismerhették a kortársak.

 

A szabadságharc bukása után a Kossuth-bankókat be kellett szolgáltatni. Komoly büntetés járt annak, aki nem engedelmeskedett a hatóságoknak! Ám az emberek nem szívesen váltak meg a '48-as napokra emlékeztető pénzektől. Inkább elrejtették azokat, mert egyszerűen nem hitték el, hogy a szemük láttára értéktelen papírlapokká váltak.

 

A titokban őrizgetett Kossuth-bankókról szóló szebbnél szebb történetek maradtak az utókorra. De az idő múlásával, a legtöbbször váratlanul maguk a pénzek is előkerültek a padlás gerendái mögül, a Biblia lapjai közül és az egyéb rejtekhelyekről.

 

A Kossuth Múzeum - Pest Megye Közgyűlése jóvoltából - 1997- ben gyarapodott tekintélyes mennyiségű, Kossuth korához köthető ilyen darabokkal. Néhai Bázlik László magángyűjteménye Londonból érkezett vissza Magyarországra.

 

Az itt látható 5 forintos is kalandos úton került a múzeumba. Az adományozó Amerikából küldte Ceglédre, azzal a megjegyzéssel, hogy 1948-ban bánffyhunyadi házuk padlásán egy kopott pénztárcában találta. "Szeretettel szeretném odaajándékozni a ceglédi Kossuth Múzeumnak" - írta a kísérő levelében Okos László, a hollyvodi református egyház főgondnoka 2007-ben.JÁTÉK

Egy császári katona elkobozta és eltépte az öt és tíz forintos Kossuth-bankókat. Darabjaik összekeveredtek. Válogasd szét őket és illesztsd a darabokat egymáshoz!

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=01fe9aa4e64a


A "BÍBOR ÉS ARANY" CÍMŰ KIÁLLÍTÁS TOVÁBBI OLDALAI:

A Kossuth-kultusz ceglédi hagyománya »

Bevezető a Kossuth-kultuszról »

A ceglédi Kossuth-kultusz »

Az utazó államférfi »

Kossuth Lajos kézírásos hagyatéka az emigrációból »

A ceglédi Kossuth-kultusz 1877-1894. A ceglédiek turini látogatása, 1877. január 24. »

Fotók Kossuth Lajosról »

A ceglédi Kossuth-kultusz 1894-től napjainkig »

A ceglédi Kossuth-kultusz 120 éves a ceglédi Kossuth-szobor »

Kossuth-ábrázolások a képzőművészetben »

A magyar nemzet élő eszményesülése »

Kossuth Lajos képeslapokon »

Kossuth Lajos bélyegeken, emlékbélyegzőkön, emlékborítékokon »

Kossuth Lajos plakátokon »

Kossuth Lajos és a Kossuth-címer »

Kossuth Lajos emléktárgyakon »

Kossuth Lajos papírpénzeken, kitüntetéseken, jelvényeken, érmeken, érméken »