OLDALTÉRKÉP
 
 

Bíbor és arany - időszaki kiállítás


KOSSUTH LAJOS PLAKÁTOKON

 

A legrégebbi hirdetmények, melyeken Kossuth Lajos aláírása olvasható 1848-ban jelentek meg. Ezek hivatalos közlemények, tájékoztatások, utasítások szövegét tartalmazták; az ismertetésükről is mindig külön utasítás született.

Az aktualitás jegyében születtek a későbbi plakátok is. Például Kossuth Lajos 1894-es haláláról tájékoztattak, budapesti gyászszertartásának sorrendjét sorolták fel ezek a nyomtatványok. Külön gyűjtemény állítható össze a születésének 100. évfordulójára rendezett ünnepségekről, szoboravatásokról, színházi előadásokról. Kacziány Géza jóvoltából ezek nagy része megmaradt és a Kossuth Múzeumba került.

A 20. század későbbi évtizedeiben, kiállításokra, pártgyűlésekre, választásokra, kulturális eseményekre hívogattak a plakátok. Az 1948-as ceglédi Kossuth-hét plakátját ceglédi iparművész, Kaczúr György tervezte. A 100 forintos papírpénz több, takarékossággal, megtakarítással kapcsolatos plakáton is feltűnik a szocialistának mondott korszakban. A plakátművészet jeles alkotója Baráth Ferenc 2002-ben a ceglédi Gerjepart Plakátarchivum megbízásából Kossuth 200. születésnapjára készített plakátot. Külön érdekesség a szintén a Gerjepart által 2002-ben rendezett "Kossuth Lajos plakátokon" c. kiállítás plakátja.A "BÍBOR ÉS ARANY" CÍMŰ KIÁLLÍTÁS TOVÁBBI OLDALAI:

A Kossuth-kultusz ceglédi hagyománya »

Bevezető a Kossuth-kultuszról »

A ceglédi Kossuth-kultusz »

Az utazó államférfi »

Kossuth Lajos kézírásos hagyatéka az emigrációból »

A ceglédi Kossuth-kultusz 1877-1894. A ceglédiek turini látogatása, 1877. január 24. »

Fotók Kossuth Lajosról »

A ceglédi Kossuth-kultusz 1894-től napjainkig »

A ceglédi Kossuth-kultusz 120 éves a ceglédi Kossuth-szobor »

Kossuth-ábrázolások a képzőművészetben »

A magyar nemzet élő eszményesülése »

Kossuth Lajos képeslapokon »

Kossuth Lajos bélyegeken, emlékbélyegzőkön, emlékborítékokon »

Kossuth Lajos plakátokon »

Kossuth Lajos és a Kossuth-címer »

Kossuth Lajos emléktárgyakon »

Kossuth Lajos papírpénzeken, kitüntetéseken, jelvényeken, érmeken, érméken »